Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza número revista 
Hemeroteca de Xavier Laborda Gil
Redactar una tesi doctoral. (discurs i comunicació social)
Concepte

Al voltant de l’anàlisi i la confecció d’una tesi doctoral, considerem d’interès plantejar-nos algunes qüestions sobre la seva natura. En una tesi distingim aspectes curriculars, institucionals, discursius i científics. I aquests aspectes ens plantegen les següents preguntes. Pel que fa al currículum, ¿quin és l’objectiu de la tesi doctoral. En relació a la institució universitària, ¿quines passes administratives comporta? Quant al gènere discursiu, ¿com és comunica la recerca mediàticament i científicament? I, pel que fa a la ciència, ¿quin paper juguen els paradigmes i els models teòrics en la recerca de frontera?
Artículos :

Comentari de text de Javier Cercas, “Fue mi tesis doctoral” - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Programa - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Normes de presentació dels treballs - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Qüestionari sobre resultats de recerca - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Fitxa 1: Comunicació del saber - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Fitxa 2: Aspectes curriculars - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Fitxa 3: Escriptura i literatura grisa i literatura de paperera - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Comentari de text de Javier Cercas, “Fue mi tesis doctoral” - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Curriculum vitae del candidat - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Informe previ a la lectura de tesi - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337