Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Guix / Suplements Guix . Números 26 al 50
Guix 41: L'ESPELMA [13-08-2004]
descarga fichero PDFPDF   
  Isabel Francesch
Carme Pujol
Evarist Tornos
 
Si actualment considerem l'escola com el marc d'aprenentatges instrumentals, de sociabilitat, de relacions, de descoberta, hem de buscar uns continguts i unes metodologies que facin possible i facilitin aquests aprenentatges. Com a mestres hem d'intentar provocar interrogants, debatre, discutir errors, aportar elements per avançar d'una manera individual i creativa, ajudant a trobar els propis procediments d'aprenentatge. Aquesta tasca serà possible si som capaços de motivar mínimament els alumnes amb uns treballs que tinguin una significació per a ells. A partir d'aquestes reflexions hem portat a terme i presentem aquí una unitat didàctica basada en l'observació de l'espelma. És un objecte proper, fàcil de manipular, observar¡ experimentar¡ que ens permet centrar uns temes prou motivadors per als infants en general: el foc, la calor i la combustió.Aquest treball l'hem aplicat i creiem oportú rea- litzar-lo amb alumnes del Cicle Superior de Primà- ria (cinquè i sisè). Es un moment en què els nens i les nenes s'interessen per la realitat concreta im- mediata i ja comencen a ser capaços d'arribar a generalitzacions i abstraccions. Tenen força capacitat d'observar, de plantejar-se hipòtesis i d'arribar a extreure conclusions. Per altra banda, és un moment en què ja valoren el treball en petit grup i són capaços de treure'n profit. Malgrat que la unitat didàctica estaria emmarcada dins de l'àrea de Coneixement del Medi, creiem que és un treball globalitzador, de caràcter interdisciplinari, ja que és tan important el treball d'observació i experimentació com la rigorositat del llenguatge, la capacitat de redactar unes conclusions o l'habilitat manual per construir o manipu- lar una espelma.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337