Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Guix / Suplements Guix . Números 1 al 25
Guia 12 : Tècniques d'aprenentatge i estudi (I) [10-08-2004]
descarga fichero PDFPDF   
  Artur Noguerol
Magda Cano
 
Aquesta unitat de tercer nivell de concreció -pràctica docent escolar concreta- és adreçada als alumnes del primer cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori. La proposta no s'ha de considerar corn a material per a la redacció d'un «crèdit» concret

sobre la lectura, sinó que és una proposta parcial que caldrà relacionar amb diferents crèdits per facilitar el treball dels procediments de les diferents àrees del currículum que utilitzen textos per extreure informació.

Aquest quadern forma part d'una sèrie que anirà articulant diferents aspectes dels procediments que cal emprar amb els alumnes d'aquest tram escolar. A més, aquest primer quadern, centrat en la lectura de textos expositius, forma una unitat amb

el segon que n'és el complement ja que planteja les tècniques que ajuden a fixar la informació copsada amb la lectura.

La proposta està dissenyada dintre de les línies que es van explicar al llibre Tècniques d'aprenentatge i Estudi. Barcelona: Graó, 1989. (col. Guix 12). Es adir, un material per als professors i els alumnes que ajudi a treballar d'una manera coordinada els

diferents procediments, d'alguns abans en deien tècniques d'estudi, que cal emprar a totes les àrees del currículum. Aquest material, l'introdueix un dels professors del nivell i l'aplica a textos de la seva àrea. Un cop s'ha fet aquest treball, és compartit per la resta dels professors que treballaran, tot seguint aquesta proposta, textos de cada una de les àrees amb la funció d'ajudar en la interiorització dels conceptes que els són propis. D'aquesta manera, els alumnes dominaran el procediment de lectura per a la recerca d'informació. En aquesta primera unitat es treballa la recerca d'informació i els mètodes per trobar les idees d'un text expositiu.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337