Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Guix / Suplements Guix . Números 1 al 25
Guix 8:CONÈIXER I APROFITAR ELS VEGETALS [09-08-2004]
descarga fichero PDFPDF   
  Àngel Domingo
Pilar Doñate
M. Assumpció Roset Elias
 
Presentem una proposta de treball adreçada a alumnes de 14 anys d'Ensenyament Secundari Obligatori en l'àrea de Ciències Experimentals. Pretenem que l'alumne arribi a un millor coneixement dels vegetals i que aixb li permeti contemplar-ne l'aprofitament amb una perspectiva de futur.

CONTINGUTS

1. Conceptes

1.1 Caràcters essencials del món vegetal.

1.2 Diversitat morfolbgica: arrels, tiges, fulles. 1.3 Òrgans reproductors: flor, fruit, llavor. 1.4 Aplicacions industrials dels vegetals. 1.5 Els vegetals com a font d'alimentació. 1.6 La fusta i el paper.

2. Procediments

2.1 Recerca, tractament i interpretació de la informació.

2.2 Utilització del lèxic adequat als temes treballats.

2.3 Observació i descripció dels òrgans i estructures vegetatius i reproductors de les plantes.

2.4 Classificació d'exemplars de plantes corresponents als principals grups de vegetals.

2.5 Utilitzar eines i aparells emprats en tècniques relacionades amb la botànica aplicada i industrial.

2.6 Realització de muntatges per simular processos industrials. 2.7 Ús dels estris de neteja i conservació del material de laboratori i de taller.

3. Actituds, valors i normes

3.1 Curiositat i interès pels fets del món natural.

3.2 Creativitat. Capacitat d'imaginar explicacions i plantejar supòsits.

3.3 Desig d'experimentar, recollir dades, relacionarles observacions i plantejar problemes.

3.4 Capacitat i perseverança en la planificació i l'elaboració del treball individual.

3.5 ColIaboració en els treballs en grup.

3.6 Valoració del treball manual i intellectual per un igual. 3.7 Utilització acurada dels estris, utensilis, materials i mostres. 3.8 Valoració positiva de I'ús de la tecnologia per a l'aprofitament racional de la natura.

3.9 Consciència de la importància social, cultural i econòmica dels vegetals.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337