Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Guix / Suplements Guix . Números 1 al 25
Guix 5 : EL RELLEU DE LA PENÍNSULA IBÈRICA [09-08-2004]
descarga fichero PDFPDF   
  Basi Dieste
Cristina Vallés Orianne
 
Planificar una unitat didàctica aillada del conjunt del Projecte Curricular de Centre i del coneixement dels alumnes als quals va dirigit, és contradictori dins les tendències actuals dels dissenys curriculars oberts i dels supòsits del constructivisme. Malgrat

això, considerem que pot ser útil mostrar una programació de tercer nivell de concreció dins el marc curricular. Aquesta unitat correspon a una part de l'estudi del relleu de la

Península Ibèrica, dins l'àrea de Ciències Socials. Està pensada per als alumnes d'últim curs de l'Educació Primària (actual 6è d'EGB). L'objectiu didàctic és afavorir l'aprenentatge de nocions concretes de geografia física sobre la Península Ibèrica i introduir els alumnes al coneixement del medi físic. Hem exposat tant continguts com objectius referents a: fets, conceptes i sistemes conceptuals, procediments i actituds, valors i normes. No s'han d'interpretar com si fossin tres categories diferents que es poden ensenyar i aprendre independentment.

Entenem que han d'estar interrelacionats i inclosos dins la pròpia unitat didàctica perquè considerem que "s'assoleix un concepte mitjançant una sèrie de procediments que exigeixen unes actituds per part de l'aprenent"'.

En la programació de les activitats que proposem, hem suposat que els alumnes ja han treballat el relleu de Catalunya i tenen nocions sobre el tema Z. És important, però, que el mestre intenti esbrinar el nivell de coneixement d'aquestes nocions a fi que pugui adaptar les activitats al nivell real dels seus alumnes i es pugui afavorir un aprenentatge significatiu.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337