Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Guix / Suplements Guix . Números 1 al 25
Guix 3: PITÀGORES [09-08-2004]
descarga fichero PDFPDF   
  Juan A. Jareño
Carles Vallés
 
Plantegem el tema basant-nos en l'observació i el treball de l'alumne. Per això aquestes fitxes estan elaborades de manera que el noi i la noia vagin fixant la seva atenció en els aspectes a observar a partir de la lectura i resolució de les qüestions plantejades i estableixin les relacions entre aquestes per acabar assolint el concepte matemàtic concret (en el nostre cas el Teorema de Pitàgores), la qual cosa no s'aconsegueix fins que es pot aplicar a la resolució de problemes. Tot d'una manera paulatina i constructiva.

El Teorema de Pitàgores el treballem d'una manera àmplia incloent-hi aspectes històrics, manipulatius, de generalització, etc.

El tema el proposem per a l'actual 8e. (futur 2n de Secundària), tot i que alguns aspectes també es poden tractar a tercer,

considerem que l'alumnat coneix aspectes bàsics de la geometria i del càlcul com poden ser: dibuix de paral •leles i perpendiculars, classificació i construcció de polígons, concepte d'àrea equivalent, càlcul d'àrees, potències i arrels, així com nocions bàsiques del llenguatge algebraic i de la resolució d'equacions.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337