Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Quaderns Digitals / Quaderns Digitals número 85
LA DRAMATITZACIÓ HISTÒRICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MESTRES [14-10-2017]
descarga fichero PDFPDF   
  Sergi Selma Castell
 
Resum

La dramatització històrica és un recurs d’innovació educativa que té capacitat per generar un treball cooperatiu i de participació activa dins de l’aula, vàlid per qualsevol etapa educativa, que permet incidir en el procés de formació de l’estudiantat i en el desenvolupament de les seues competències bàsiques. Dramatitzar la història permet fomentar la implicació en el propi aprenentatge de forma independent, alhora que introdueix l’organització de grups perquè tota l’aula esdevinga partícip dels continguts que es treballen i avaluen. La dramatització com a recurs didàctic permet un apropament singular a les tècniques i els mètodes de la recerca històrica i la metodologia científica, així com també un aprenentatge integral, interdisciplinar i significatiu.

Paraules clau. Dramatització històrica, aprenentatge significatiu, treball cooperatiu.

Abstract

Historical drama can be an innovative educational resource with which to build active participation in cooperative working in the classroom, impacting on the students’ education process and the development of their basic competences. It encourages students’ independent involvement in their own learning, but also introduces group organisation because the whole class participates in the content, first working on it together and then evaluating it. This proposal brings students into contact with the techniques and methods of historical research and scientific methodology, as well as providing holistic, interdisciplinary and meaningful learning.

Key Words. Historical drama, meaningful learning, cooperative working.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337