Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Hemeroteca de Xavier Laborda Gil
 Redactar una tesi doctoral. (discurs i comunicació social)
 Concepte Al voltant de l’anàlisi i la confecció d’una tesi doctoral, considerem d’interès plantejar-nos algunes qüestions sobre la seva natura. En una tesi distingim aspectes curriculars, institucionals, discursius i científics. I aquests aspectes ens plantegen les següents preguntes. Pel que fa al currículum, ¿quin és l’objectiu de la tesi doctoral. En relació a la institució universitària, ¿quines passes administratives comporta? Quant al gènere discursiu, ¿com és comunica la recerca mediàticament i científicament? I, pel que fa a la ciència, ¿quin paper juguen els paradigmes i els models teòrics en la recerca de frontera?
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337