Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 44
 ENSENYAR LA SOLIDARITAT
Joan Andrés Traver Martí 
 Podem ensenyar la solidaritat en classe mentres realitzem activitats de matemàtiques, música, socials o plàstica? Els vincles que es donen entre les accions cooperatives i les relacions solidàries obrin línies de treball estimulants per a activar este aprenentatge actitudinal. Les tècniques i estratègies d'aprenentatge cooperatiu ens ajuden a estructurar propostes de treball en l'aula per mitjà de la realització, entre els components d'un grup, d'accions colaborativas que busquen un interés comú. En este article centrarem la nostra anàlisi en l'ús de la Tècnica Puzle d'Aronson com a estratègia educativa adequada per a desenvolupar l'actitud de solidaritat entre el nostre alumnat. Resumen ¿Podemos enseñar la solidaridad en clase mientras realizamos actividades de matemáticas, música, sociales o plástica? Los vínculos que se dan entre las acciones cooperativas y las relaciones solidarias abren líneas de trabajo estimulantes para activar este aprendizaje actitudinal. Las técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo nos ayudan a estructurar propuestas de trabajo en la aula mediante la realización, entre los componentes de un grupo, de acciones colaborativas que buscan un interés común. En este artículo centraremos nuestro análisis en el uso de la Técnica Puzzle de Aronson como estrategia educativa adecuada para desarrollar la actitud de solidaridad entre nuestro alumnado.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337