Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Novadors / I Jornades
 ASTRO-WEB: OBSERVACIONS I MODELS EN ASTRONOMIA
BERNAT MARTÍNEZ SEBASTIÀ 
AGUSTI BOIX MOLL 
 El següent treball presenta una proposta didàctica de l’Astronomia, en base a les observacions que poden dur a terme els alumnes i els models que les expliquen, que fa un ús extensiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Des del tractament de les relacions Sol-Terra-Lluna s’intenta abastar i treballar els supòsits bàsics de l’Astronomia (no per bàsics, coneguts), i parteix d’un plantejament educatiu basat en 9 temes (unitatsweb) que s’estructuren, en un esquema constructivista de l’aprenentatge, en una sèrie ordenada de punts: la detecció de coneixements previs, la presentació de la idea principal, el nucli de comprensió (amb activitats de diversos tipus i elements explicatius), ampliacions en forma d’informacions i tallers via Internet i una autoavaluació final que permet l’alumne comprovar el seu progrés o canvi de conceptes. Tot en un entorn interactiu amb links, vídeos, animacions, applets, etc. Este treball ha rebut el segon premi del concurs de materials curriculars en suport multimèdia del Ministeri d’Educació i Ciència 2003. Es pot veure a http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/index.htm
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337