Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Novadors / II Jornades
 ELS MAPES CONCEPTUALS I EL SOFTWARE LLIURE CMAPTOOLS
Francesc Pastor Verdú 
 En esta comunicació s’aborda la rellevància dels mapes conceptuals en l’escola com a instrument facilitador dels aprenentatges significatius, així com la seua complementació amb la utilització de l’ordinador, internet i el programa de lliure ús Cmaptools, el qual permet realitzar els gràfics de manera senzilla, alhora que possibilita la integració d’elements multimèdia, enllaços a webs i arxius, així com poder compartir-los a través d’un servidor o una pàgina web pròpia. INTRODUCCIÓ ALS MAPES CONCEPTUALS Els mapes conceptuals van ser desenvolupats per Gowin i Novack en 1984 com un procediment facilitador dels aprenentatges significatius, donat que estos podien permetre una representació gràfica de la xarxa conceptual que s’estructura en les ments per a la construcció de coneixements. En el seu llibre Aprender a aprender (1988) van descriure amb detall el sentit d’esta tècnica procedimental dins el procés d’ensenyament-aprenentatge, més concretament en la construcció d’aprenentatges significatius, el mode en què s’estructuren així com les estratègies per a ensenyar els alumnes a interpretar.los i elaborar-los. El mapa conceptual en si és una representació gràfica, esquemàtica i fluïda que tracta de traduir el coneixement o organització d’idees sobre determinats continguts en la nostra ment, en un sistema de xarxes amb idees subordinades i relacionades, cosa que no resulta possible a través d’un text discursiu.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337