Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Novadors / II Jornades
 LA PISSARRA DIGITAL: UN ESPAI D’INTERACCIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL
Francesc Pastor Verdú 
 Presentarem una proposta concreta d’utilització de la pissarra digital en el segon cicle d’Educació Infantil, proposta que buscarà la integració d’este component tecnològic dins l’àrea curricular de llenguatge, abordant tant aspectes orals (comprensió i expressió), com escrits (producció escrita i lectura). Este article s’acompanya d’un video amb diferents escenes de les activitats desenvolupades a l’aula i ací descrites.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337