Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Guix / Suplements Guix . Números 26 al 50
 Guix 31: LA FIGURA I EL FONS
Joan Riart 
Maria Soler 
Conxita Herrera 
 Les propostes de treball que presentem al voltant del tema de la Figura-Fons van dirigides, en primer lloc, a l'alumnat del darrer cicle d'Educació Infantil (4-5 anys), extensibles -en les activitats menys complexes- als nois i noies de tres anys i, en segon lloc, als del Cicle Inicial de Primària. El tema el plantegem a partird'algun dels centres d'interès que habitualment es treballen en Educació Infantil (tardor, animals, etc.). Des del centre d'interès es tracten les diverses àrees curriculars i els àmbits de creixement i maduració dels infants. Afegim amb la nostra aportació, el treball específic de Figura-Fons que s'hi pot fer i que passem a explicar tot seguit, ja que no és objecte de treball curricular específic i, per tant, de coneixement de la seva importància. (És a partir de la dècada dels vuitanta que es començà a descobrir la importància capital d'aquesta conducta o variable psicològica, les investigacions tot just comencen a generalitzar-se. En la formació dels docents encara no hi té un racó amb un pes proporcionat, vegeu bibliografia.)
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337