Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Guix / Suplements Guix . Números 26 al 50
 Guix 30: ORIENTACIÓ ESPACIAL
Francesc X. Hernández 
Laura Ordeix 
 Les Ciències Socials s'estructuren, bàsicament, a partir de dos eixos sovint interrelacionats: espai i temps. Totes les coses succeeixen en un espai i un temps determinat. La conquesta dels conceptes d'espai i temps és fonamental i cal fomentar-la en el període de Parvulari i en el Cicle Incial. L'espai és, doncs, un dels dos eixos fonamentals i és extremament útil, com a coneixement instrumental que és, per a la formació global de l'infant. El treball d'estudi i reflexió sobre l'espai ha de generar habilitats intel.lectuals que s'usaran tota la vida i que es podran aplicar i relacionar amb els coneixements més diversos. La unitat de programació que presentem* és una de les primeres a tractar per treballar l'espai. Està pensada pel Cicle Incial de Primària i forma part d'una unitat més àmplia sobre «representació i interpretació de l'espai». Per tant, el que aquí es proposa s'ha de continuar amb altres continguts com poden ser: les nocions projectives, les mesures antropomètriques, l'escala, els mapes i plànols, els contorns, etc. El seu tractament assumeix continguts de caire conceptual procedimental, però la intenció amb la qual es realitza la proposta és la de fer més incidència en la part procedimental dels continguts, és a dir, en aquella que prima l'aplicació de les nocions interioritzades a les situacions quotidianes amb les quals es troba l'infant.

 Libros relacionados (3)
Antes del bing bang
Una revolucionaria teoría sobre el origen del universo y qué pasó antes del Big Bang. En Historia del tiempo Stephen Hawking afirmaba que preguntar qué había antes del origen del universo es tan absurdo...
El descubrimiento de sí mismo
Trabajar el cuerpo en todas sus dimensiones favorece el autoconocimiento y la autoestima de los niños ayudándoles a relacionarse con el entorno y con los demás. Este libro sugiere una serie de ejercicios...
Teoría y práctica de la psicomotricidad.
Todos los educadores que se interesan en los problemas del aprendizaje han encontrado niños que, pese a estar dotados de una inteligencia normal, tropiezan con serias dificultades en el cumplimiento de...
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337