Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Guix / Suplements Guix . Números 1 al 25
 Guix 1: LLEGIR I EXPLICAR HISTÒRIES
Artur Noguerol 
Rosa M. Ramírez 
 Dirigit al 1r cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori, 12-14 anys. La proposta d'unitat de tercer nivell de concreció que us oferim ha estat pensada per al començament del primer cicle de l' Ensenyament Secundari Obligatori al moment d'inici de curs. Aquesta unitat té com a objectiu servir de punt de partida de les activitats de reflexió sobre la lectura i també de l'escriptura. A l'inici d'una nova etapa de l'ensenyament és important recollir informació sobre què saben els nens. Una prova -examen inicial- dóna pistes, però oblida el procés que segueix l'alumne i la seva consciència de com el realitza. Evidentment, com que hem situat aquesta unitat al començament del curs i com que els alumnes ens poden haver arribat de diferents centres, el professor necessita donar coherència a les diferents "terminologies" que els alumnes poden haver anat incorporant, i no ha de suposar coneixements previs sinó que es tracta d'observar què saben de la manera d'escriure històries, per poder avançar tant en la lectura com en l'escriptura. Finalment, ens sembla important que aquesta primera presa de contacte marqui el procés d'aprenentatge de la llengua i serveixi, per tant, de model de les sessions posteriors. Orientacions didàctiques Aquesta unitat conté activitats individuals (moments de lectura o escriptura personal), de petit grup (redaccions de textos diferents amb un acord previ de la història), o de gran grup (reflexions sobre el procés d'escriptura o sobre les característiques dels textos llegits o escrits). Convé que el professor participi en totes les activitats com a orientador de les discussions i aportant les informacions necessàries, però sobretot potenciant la reflexió dels alumnes. La possibilitat de treballar els diferents aspectes indicats en les activitats demana que els alumnes puguin realitzar els mateixos exercicis amb diferents textos i caldrà aplicar aquests esquemes a textos que els proposarem. Propostes com les de la pàgina 11 poden ser realitzades amb tota mena de textos, si fem que els alumnes interrompin la lectura en un determinat moment. Això és molt important quant a la recerca dels elements bàsics de la narració i com a foment de l'anomenada "lectura com a escriptor", l'única que fa possible incorporar els models d'escriptura al propi procés d'escriure. Un altre aspecte important és el treball de l'ortografia. Cal utilitzar els materials de lectura i escriptura com a base per a la reflexió de les dificultats ortogràfiques i, aplicant-hi els passos del dictat preparat o altres de similars, procedir a la memorització i automatització del procés d'escriptura de paraules amb aquestes dificultats. Quant a l'avaluació, és important fer notar que el procés de reflexió sobre la llengua escrita, tal com el proposem aquí, duu implicit un model d'avaluació en què el mateix instrument que dóna eines de reflexió per a l'alumne -les pautes d'observacióserveix d'eina per a l'autoavaluació i, alhora, cal que el mestre les utilitzi en la seva avaluació. Evidentment, la proposta suposa atendre no tant el resultat de la redacció com el procés que el nen realitza quan redacta o llegeix un text narratiu.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337