Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Educar: revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica / Número 22-23
 Presentació. El tractament integrador de la diversitat
Mª Jesús Comellas 
Joan Rué 
 La recent promulgació de la LOGSE és una referència fonamental per entendre la transformació que ha sofert la nostra societat en el pla educatiu, un reflex d’importants canvis en els àmbits socioeconòmic, polític i cultural. El model ara vigent, amb les noves orientacions, les adaptacions curriculars i els canvis conceptuals que l’han acompanyat, és una manifestació avançada de canvis més profunds que, sens dubte, encara s’hauran de produir, si volem recollir la demanda social d’una educació bàsica i de qualitat per a qualsevol persona fins als setze anys. Ara bé, seria d’una ingenuïtat imperdonable creure que el fet d’haver vertebrat el nou marc legal és condició suficient per canalitzar de manera operativa aquelles demandes. Més enllà de la millora de les infraestructures, les regulacions i les orientacions professionals, sens dubte indispensables, hem d’afrontar la millora de la cultura docent del present, és a dir, del sistema de representacions conceptuals, organitzatives i pràctiques, del que significa exercir de professional de l’educació, i de com cal fer-ho, especialment en les franges d’atenció a l’alumnat dels 12-16 anys.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337