Usuario :
 Clave : 
    
Biblioteca >> Visualización 
El laboratori d’història. La pràctica en la comprensió del passat
  Francesc Forn Salvà
ISBN :978-84-96108-78-3 http://www.horsori.net/cm/cm13.html
Editorial Horsori
 

La proposta de creació del Laboratori d’Història planteja una metodologia alternativa, concreta i motivadora en l’ensenyament-aprenentatge de la història en els nostres Instituts d’Ensenyament Secundari. Pedagògicament, el Laboratori es basa en el treball amb Fonts Primàries, ja siguin escrites, gràfiques, materials o orals; el suport psicològic l’hem trobat en la Programació Neuro Lingüística (PNL). El Laboratori aprofita l’Aula de Ciències Socials i la transforma en un espai nou repartit en quatre àmbits diferents: l’àmbit Visual, l’àmbit Virtual, l’àmbit Auditiu i l’àmbit Cinestèsic.Amb el Laboratori d’Història trenquem amb el paradigma tradicional en l’ensenyament-aprenentatge de la història, farcit en excés de política, al mateix temps que ens centrem en els mecanismes de construcció del coneixement històric. D’altra banda, la nova proposta didàctica ens arrela de forma significativa al nostre medi, és a dir, a la nostra cultura i al nostre país.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337