“RECURSOS SPE: REGISTRE DICTÀMENS D’ESCOLARITZACIÓ”.

 

 

Arxiu a descarregar:

http://www.quadernsdigitals.net/arxiusquaderns/DictamensSPE.mdb

 

Es presenta amb este Disseny pràctic una base de dades en ACCESS 2003/2007 per al treball en la gestió interna dels SPEs referent al registre dels Dictàmens d’Escolarització que els Serveis van fent durant un curs escolar. Els SPEs realitzen i/o tramiten els Informes Tècnics d’Escolarització cap a Inspecció Educativa per a que des de les Direccions Territorials d’Educació es Resoldre la modalitat educativa idònia per a l'escolarització d'un alumne i es garanteixen els recursos personals i materials que necessita el seu progrés maduratiu i escolar. Així, anomenem la base “Registre de Dictàmens d'Escolarització” ja que podrem registrar, una vegada emesa la Resolució pertinent per la D.T., el Centre assignat i les observacions que considerem.

 

Una vegada entrem a la nostra base s'obrirà un formulari d’inici que ens demana que identifiquem el Servei Psicopedagògic Escolar al qual pertanyem i la localitat de referència. A continuació, hem de "Guardar SPE" perquè aquestes dades apareguen posteriorment en els informes. Davall de "Guardar SPE" tenim dos botons d'execució d'accions que permetran "ENTRAR REGISTRE DE DICTÀMENS" i "SORTIR DE L'APLICACIÓ" que tancarà Access.

 

Dins de "Registre Dictàmens d'Escolarització" hem necessàriament posar:

- Id Dictamen: valor numèric. És aconsellable que coincidisca amb el número de registre que apareix sota de la pantalla.

- Curs Acadèmic. Escriure el curs actual d'aquesta forma 2010/11. Cal tenir la precaució, igual que en tots camps on haja de posar dades, que s'ha de començar per l'esquerra.
De la mateixa manera, s'aconsella canviar de camp amb la tecla de tabulació.

 

Els dades de la base s’aniran omplint segon aquestos camps:

 

 

 

 

BOTONS D’ACCIONS

 

A la part de sota tenim els següents botons d'accions.
GUARDAR DICTAMEN
És molt important gravar les dades del registre amb aquest botó.
NOU DICTAMEN
Obrim nou formulari amb nou registre.
BUSCAR
Podem buscar per número de registre, per nom, etc.
ELIMINAR DICTAMEN

S’elimina el registre

EIXIR

S'eix cap al formulari d'inici i poder tancar des d'allà l'aplicació.

 

INFORMES ESCRITS

És comú per als tres tipus d'informes que l'aplicació ens demani "Escriu el curs acadèmic". Hem de tenir la precaució d'escriure el curs seguit, sense la barra inclinada de separació dels anys del curs.

Caldrà posar-ho necessàriament d'aquesta manera (201011, 201112,...)

 

Fitxa seguiment per curs: Informe per a portar seguiment dels ITEs que se van fent a l’SPE. En aquest informe / fitxa apareixen:

Sol.licita, Nom alumne, Diagnòstic, Modalitat educativa, Centre d’origen, Data d’entrada, Entrada, Data d’eixida, Eixida.

Informe ITEs per autors: Informe per portar seguiment dels autors que han fet els ITEs. En aquest informe apareixen:

Nom alumne, Data Naixement, Diagnòstic, Modalitat educativa, Centre d’origen, Orientador/a, Logopeda.

Informe ITEs per diagnòstic: Amb aquest informe es pretén poder filtrar i seleccionar els ITES amb el mateix diagnòstic.

És molt important, a l'hora d'escriure el diagnòstics iguals, escriure'ls de la mateixa forma, ja que quan la consulta ens pregunti "Escriure el diagnòstic" haurem de escriure-ho de forma exacta a l'escrita en el registre.

En aquest informe apareixen:

Nom alumne, Data Naixement, Diagnòstic, Modalitat educativa, Centre d’origen, Orientador/a, Logopeda.

 

 

Ricardo Ernesto Orero Calvé

Especialista en Orientació Educativa

ricardo.orero@gmail.com