Experiències i reflexions de l'aplicació de les TIC a l'aula

 

Almudena Vanesa Nebot Prat

 

Etapa: Primària              Àmbit:Científic TecnològicTemàtica:TIC                          

 

 

Resum:

Davant la gran quantitat de recursos digitals que trobem a la Xarxa, el professorat es troba moltes vegades en la dificultat de decidir quin recurs va a utilitzar diàriament. Partint de la necessitat de classificar i ordenar la quantitat de recursos TIC,  l'objectiu fonamental d'aquestes experiències, és la introducció de ferramentes  útils per al professorat a l'hora de treballar a l'aula.

 

Paraules clau:

 Pàgines Web, Programacions TIC, Blogs educatius, JCLIC.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX:

 1. 1.Introducció. 

 2. 2.Objectius del projecte. 

 3. 3.Metodología 

 4. 4.Material elaborat per el grup i actuacions desenvolupades. 

 5. 5.Avaluació. 

 6. 6.Conclusions 

 7. 7.Bibliografía/ Web consultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.Introducció: 

L'equip de docents a partir d'un curs d'iniciació a les TIC en educació primària i altres inquietuds individuals per l'ús de les TIC a l'aula, vam vore la necessitat de intercanviar recursos, experiències e idees per a ampliar l'ús de les ferramentes informàtiques dins de la nostra activitat docent. Tant per aplicar-la amb l'alumnat com per a la nostra tasca educativa.

Aquest material ha estat elaborat a partir d’un grup de treball, partint de la necessitat de classificar i ordenar la quantitat de recursos digitals que podem trobar a la Red. El professorat es troba moltes vegades en la dificultat de decidir quin recurs va a utilitzar diàriament a l'aula.

Es per això que l'objectiu fonamental d'aquest grup de treball, va ser la introducció de ferramentes que foren útils per al professorat a l'hora de treballar a l'aula. El docent necessita una guia que classifique aquest "oceà" de materials digitals.

 

 1. 2.Objectius del projecte: 

 1. 3.Metodología: 

La metodologia emprada al llarg del present curs en el nostre grup de Treball ha consistit en el següent:

 

 1. 4.Materials elaborates: 

Dins del material elaborat podem trobar una mostra, els manuals per a l'ús dels diferents programes informàtics estan guardats a un CD I baixats al ordinador del centre. El més interessant del nostre treball és que podem incloure amb relativa facilitat, nous enllaços que ens facilitaran I milloraran el nostre treball en els cursos posteriors.

Per a futurs grups de treball pensem continuar amb aquesta labor, augmentant el nombre d'àrees per a les quals realitzarem les corresponents programacions.

 

Recull i publicació de pàgines WEBS d'interés per a les famílies i, sobretot, per els alumnes de la nostra escola. Publicarem diverses direccions on poder accedir d'una manera ràpida i fàcil. Cada pàgina va acompanyada d'una explicació dels aspectes que es treballen i del nivell als quals van adreçats:

 

RELACiÓ DE PÀGINES WEB D’INTERÈS EDUCATIU

CEIP El Pinar del Grau de Castelló

Aquest apartat pretén ser un recull de pàgines WEBS que poden ser interessants per les famílies, professorat i, sobretot, per l'alumnat de la nostra escola.

En primer lloc, publicarem les pàgines web d'informació del col.legi i els seus blogs i a continuació diverses adreces on poder accedir d’una manera ràpida i fàcil i que ofereixen jocs i activitats per a treballar aspectes importants del seu desenvolupament educatiu.

Cada activitat o pàgina va acompanyada d’una petita explicació dels aspectes que es treballen i del nivell o cicle als quals van adreçats segon la seva dificultat.

Per poder accedir a una pàgina d’aquestes, només cal mantenir el botó Ctrl polsat mentre fem “Clic” amb el botó del ratolí: Ctrl+clic per a seguir el vincle.

 

Web del CEIP El Pinar:

http://ceipelpinar.edu.gva.es/

Web del AMPA CEIP El Pinar:

http://ceipelpinar.edu.gva.es/ampa/

Blogs del CEIP El Pinar:

http://musicapinar.blogspot.com/

http://primerciclepinar.blogspot.com/

http://segonciclepinar.blogspot.com/

http://tercerciclepinar.blogspot.com/

 

Esperem que pugueu gaudir de les moltes possibilitats proposades que ens ofereix la informàtica per millorar en aspectes fonamentals dels aprenentatges bàsics.

http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.htm

En aquesta pàgina l'alumnat pot treballar aspectes i conceptes bàsics de matemàtiques com són: comptar, fer sèries i jugar amb els nombres. Molt recomanada per a infantil 5 anys i fins tot Primer Cicle.

http://www.xtec.net/~figlesi2/jocs/jocsratoli.htm

Conjunt d’activitats i jocs per adquirir un bon domini amb el ratolí: clicar, arrossegar,... N’hi ha diferents nivells i molt variats. Recomanable per a l'alumnat d’Educació Infantil i Primer, tot i que seria bo que també el practiquessin l'alumnat de Segon Cicle.

http://www.poissonrouge.com/

Pàgina amb moltes activitat entretingudes pels més petits de la casa, pel seu grau de varietat en les activitats com per la seva riquesa educativa. Es treballa molt l’orientació espaial, la percepció i el domini del ratolí. Activitats adreçades a l'alumnat d’Educació Infantil.

http://www.xtec.cat/satis/ra/lacasa/lacasa.html

Pàgina interessant per treballar el vocabulari en anglès. Activitat adequada per al Segon i Tercer Cicle.

http://www.xtec.cat/satis/ra/memoria.swf

Jocs i activitats per treballar la memòria i la percepció visual dels objectes. Recomanada a qualsevol cicle segons la dificultat triada per l’alumne/a.

 

http://www.xtec.cat/~mfortun4/dibuamas.htm

Les taules de multiplicar han estat sempre un gran problema per alguns alumnes. Proveu de practicar-les amb aquest divertit sistema. Recomanat a tot l'alumnat que vulgui treballar, repassar i no oblidar les taules de multiplicar.

http://www.megajocs.com/jugar_joc_memoria_numerica.html?p=play&jocid=439

Pàgina composta per una gran varietat de jocs d’esports, habilitat, estratègia, cotxes, ... Adequats per a Segon i Tercer Cicle.

http://www.usaelcoco.com

Si desitges millorar notablement el teu nivell de matemàtiques, prova a “usar el coco”. Aquesta pàgina et proposa tota una sèrie d’activitats de raonament, de problemes, de càlcul numèric, etc, que posaran a prova els teus coneixements matemàtics. Molt adequada per a l'alumnat de 4t, 5è i 6è curs.

http://www.supersaber.com/

Aprendre jugant, de vegades, és la manera més divertida i motivadora d’aconseguir un aprenentatge eficaç. Et proposem amb aquestes activitats comprovar i millorar els teus coneixements d’una manera divertida i enriquidora per tu. Activitats recomanades per a Tercer Cicle.

http://www.jocsweb.cat/index.php?p=play&jocid=275

Web de jocs esportius, d’habilitat i de pensar, molt adequats per treballar l’observació visual, l’orientació i el domini del joc informàtic. Es pot triar el nivell de dificultat en les activitats i es recomana per a tot l'alumnat amb un domini suficient de l’ordinador.

http://www.genmagic.net/english/anicara1_en.swf

Activitats divertides per familiaritzar-se amb l’anglès. Aprofita per canviar al teu gust la cara del personatge. Qualsevol edat amb una mínim de domini de l’ordinador.

http://www.genmagic.net/audio_puzzles/

Pàgina d’audio-puzzles que permet practicar la discriminació auditiva i la comprensió oral. Molt interessant per treballar àrees com la música i el llenguatge. A partir de Primer Cicle amb l’ajuda d’un adult s’obtenen resultats molt positius pels nens i nenes practicants. Però, es a partir del Segon Cicle quan els xiquets i xiquetes trauen el màxim profit de les activitats.

http://www.genmagic.org/lengua1/anicara1.html

Joc divertit per treballar l’atenció i la lectura comprensiva. Per jugar és necessari saber llegir bé i entendre les pistes donades i poder, així, resoldre el personatge.

http://www.genmagic.net/habilidades/onesc1.swf

Jocs d’observació i rastreig visual; molt necessaris durant els primers anys d’escolaritat per agafar atenció i orientació en l’espai. A partir del 5 anys amb un domini suficient de l’ordinador es pot aconseguir jugar.

http://www.genmagic.org/mates5/restes2c.swf

Permet iniciar-se i aprendre a restar d’una manera senzilla. Molt adequada per als xiquets i xiquetes que comencin a restar a l’escola i vulguin reforçar una mica més els seus aprenentatges.

http://www.genmagic.org/mates3/jtausum.swf

El “tres en raya” de les sumes. Joc que permet jugar en parelles i aprendre a dominar les sumes i el càlcul mental. Molt adequat a partir de 2n. curs. Cal l’ajuda d’un adult.

http://www.genmagic.org/mates3/jtau.swf

De vegades els pares i mares també hem d’ajudar els nostres fills/es en els seus aprenentatges. Aquest programa és un exemple per compartir amb els vostres fills/es una estona a practicar amb ells les taules de multiplicar d’una manera divertida i molt entretinguda. Molt recomanada en el procés d’aprenentatge de les taules de multiplicar. Vinga doncs, Som-hi!!

http://www.genmagic.net/habilidades/dib4c1.swf

Treballar les qualitats perceptives en els nens i nenes és molt important per obtenir bons resultats en altres aprenentatges. Així, una bona percepció visual i una bona orientació en l’espai moltes vegades faciliten molts aprenentatges bàsics a l’escola. Aquesta pàgina planteja un treball intens en aquestes dues qualitats mitjançant les simetries proposades i les combinacions de colors. Recomanada a partir de 4t curs endavant.

http://blocs.xtec.cat/anglesceipsplai/

En aquest blogs pots compartir les activitats realitzades per 'alumnat de primària del col·legi emmarcades en l'assignatura d'anglès. A més, podeu trobar enllaços a jocs i activitats educatives que utilitzen els nostre alumnat per a reforçar el vocabulari après. Recomanada a partir de 5é curs endavant.

http://blocs.xtec.cat/firstenglish/

Permet practicar tot tipus de categories referents a l'aprenentatge de l'anglès, ja que dins d'aquest bloc pots trobar activitats i material de recolzament per a aprendre la gramàtica anglesa. Recomanada a partir de 4t curs endavant.

http://www.saberingles.com.ar/

Recursos per a estudiants de tots els nivells, professorat i traductors/es. Per a aprendre o millorar el seu anglès de forma divertida a través d'internet.

 

 

 

 

http://primerciclepinar.blogspot.com

http://segonciclepinar.blogspot.com

http://tercerciclepinar.blogspot.com/

 

- Taula Model, per a la programació dels tallers de l'aula d'informàtica.

- Programació per a treballar les TIC a l'aula d'informàtica.

Nivell Educatiu

 • .1er cicle de primària 2n curs 

Àrea

 • .Coneixement del Medi i Educació Plàstica. 

Objectius

 

 • .Identificar i diferenciar tipus d'habitatges. 

 • .Desenvolupar la capacitat d'observació i anàlisi de les imatges amb presentacions generades amb Impress.  

 • .Utilitzar el presentador de diapositives per a obtenir informació i com instrument per a aprendre i compartir coneixements.  

 • .Saber representar els continguts adquirits a través del dibuix amb l'ús de l'eina Gimp.  

 • .Utilització del programa Jclic com activitat d'avaluació. 

Continguts

 • .Observació de tipus d'habitatges: coneixement de diferents tipus d'habitatges. 

 • .Representació gràfica de tipus d'habitatges. 

 • .Comunicació de les experiències realitzades, recolzant-se en la imatge. 

 • .Maneig d'activitats jclic.  

Criteris

d' avaluació

 

 • .Identificar y nomenar, les imatges de diferents tipus de cases per la informació obtinguda a través de la presentació de diapositives.  

 • .Saber analitzar i comprendre la informació rebuda, i completar activitats (sopa de lletres). 

 • .Saber representar de forma plàstica tipus d'habitatges. 

Materials i recursos

recursos

 • .Un ordinador amb un programa de presentació de diapositives (Impress) instal.lat i Internet. 

 • .Projector.  

 • .Impressora 

 • .Arxius d'imatges d'habitatges.   

 • .Aula d'informàtica: Ordinadors amb el programari Gimp instal.lat i programa Jclic. 

Temporalització

 • .Aquesta activitat es desenvolupa en tres sessions.  

Metodologia:

Plantejament de

l'actividat

 • .En aquesta activitat anem a reforçar el contingut que hem adquirit en classe sobre els diferents habitatges a través d'exposició amb Impress de fotografies dels tipus d'habitatges que s'han estudiat.  

 • .Prèviament prepararem una successió de diapositives amb fotografies de diferents habitatges que s'hagin estudiat en classe (caseriu, pis, casa, xalet, tipi, iglú, edifici…) par a mostrar-se-les als alumnes, i treballar els diferents habitatges a mesura que es presenten les seves fotografies. 

Selecció

de grups

 • .Aquesta activitat pot realitzar-se individual, en xicotets grups o per tot el grup-classe. 

Orientacions per a l'alumne

1ªSessió:
En classe s'han de passar les fotos una a una amb el projector i, els alumnes, a mesura que apareguin les fotografies, han de respondre a les preguntes plantejades pel docent sobre el nom de cada casa.

Finalment, es proposa als alumnes que cadascun dibuixe l'habitatge que vulgui,, amb un programa de dibuix com Gimp.

2ªSessió:
En una segona sessió, després de preparar una presentació amb els dibuixos dels alumnes, has de mostrar els dibuixos de tota la classe a través del projector per a que els alumnes diguin en veu alta quin
habitatge correspon a cada dibuixo. Amb els dibuixos dels alumnes es poden treballar altres aspectes com la relació entre la casa i les persones que viuen en ella.

3ªSessió:En aquesta sessió els alumnes realitzaran activitats del Jclic de la biblioteca d'activitats:

VIVIM EN UNA CASA:

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1413

Presentació dels resultats

Par a tancar l'activitat, podem fer una exposició dels dibuixos dels alumnes penjant-los en les parets de la classe i, més endavant, despenjar-los per a que puguen portar-sels a les seues cases i ensenyar-li'ls als seues famílies.

La avaluació de l'alumnat en aquesta activitat consisteix en comprovar si coneixen els continguts sobre els tipus d'habitatges i corregir els seus errors.

Atenció a la diversitat

En alumnes amb NEE i problemes amb l'ús del programa Gimp es pot realitzar un dibuix amb llapis i després escanejar-ho.

 

Bibliografia.

http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es

http://clic.xtec.cat/ca/act/index.htm

 

 

 

 

 1. 5.Avaluació: 

 

Vam avaluar que el desenvolupament d'aquest Grup de Treball ens ha servit per a comprendre la importància de compartir i seleccionar els recursos i les experiències TIC i així poder utilitzar-les posteriorment amb millor eficàcia.

 

 1. 5.Conclusions: 

I com a conclusió del grup de treball dir que la tasca ha estat molt intensa per la quantitat de material que hem recollit i seleccionat. Aquest esforç s'ha trobat recompensat per les coses que hem après i perquè en tot moment podem tindre al nostre abast un material molt pràctic per a treballar.

 

 1. 5.Bibliografía/ Web consultades: 

Softcatalà està constituïda com a associació per tal de formalitzar la situació de cara a la resta d'entitats i usuaris i poder satisfer les necessitats comunes de les persones que volen viure les noves tecnologies plenament en català.

Softvalencià és un lloc web on trobareu guies i programari per posar el vostre ordinador en valencià.

El Clic està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia.

Domingo Méndez, professor del Colegio Jaime Balmes de Cieza (Murcia), manté una secció a la web del Colegio Jaime Balmes de Cieza (Murcia) on es presenten diversos tutorials que expliquen pas a pas i de manera amena com crear activitats amb Clic i JClic.

 

 

 

Material elaborat pel grup de treball: experiències i reflexions de l'aplicació de les TIC a l'aula. Col.legi El Pinar   Curs escolar 2009/2010